NLP & coaching

NLP kan anvendes både erhvervsmæssigt og psykologisk til personlig udvikling.

Som kommunikation og coaching er NLP et hurtigt og enormt effektiv værktøj.

NLP anvendes til udvikling af kompetencer og til at opnå bedre
resultater og forbedre dig målrettet, om det gælder samarbejde,
ledelsesmæssigt eller personligt, så er NLP ressourceskabende
og et fantistisk redskab til denne process.

NLP påvirker din mentale tilstand som middel til at bedre at opnå det du vil, det skaber selvtillid og forandringsvillighed. Og derved udvikling af dine kompetencer.

• Klar og respektfuld kommunikation
• At skabe tillid og kontakt
• At ændre splid og modstand til enighed og samarbejde
• Formulering af mål og ønsker, således at deres opnåelse i højere grad er  mulig
• Opbygning af effektive strategier
• Positiv og konstruktiv tænkning og handlen
• Blive ressourcefuld med mod og lyst til at være involveret i livets udfordringer
• Indsigt omkring dig selv og andre i forbindelse med bl.a. behov, værdier og personlighedstype
• At skabe overensstemmelse mellem værdier, visioner, mål, strategier og motivation
• At fjerne mindreværd, usikkerhed, præstationsangst, jalousi, vrede og skyld