Børn & Unge

Børn og unge har også problemer og udfordringer.

Så er hypnoterapi en nænsom terapiform og jeres barn vil ofte opleve det
som en leg og et hyggeligt besøg i min klinik. Unge mennesker har ofte før
de kommer her i klinken været hos psykolog og har i skolen fortalt og
fortalt om deres problemer. Derfor er det en lettelse, at komme her og
opdage, at jeg kun skal have afdækket lidt information om deres situation,
men at vi derefter kun taler om det mål, vi sammen arbejder hen
imod i mine sessioner i hypnose.

Især, fordi børn er super gode til at gå i hypnose. Faktisk er især de mindre
børn i hypnose / trance mange af deres vågne timer hver dag, når de leger og
bruger deres fantasi og forestillingsevne m.v.

Børns underbevidsthed er meget tilgængelig og derfor har Hypnoterapi
en rigtig god effekt på børn og unge. De er derfor meget modtagelige
overfor behandling. Derfor sker der ofte store forbedringer efter
få sessioner. Da børnene anvender deres gode fantasi og forestillings-
evne, som vi arbejder med i hypnoterapi.

Hvis børn og unge har problemer, så har vi som voksne pligt til at tage dem alvorligt!

Det er min kæphest, at børn og unge ikke skal vokse op med udfordringer
og problemer som kan løses. Ingen børn og unge skal finde sig i, at måtte
leve med mobning, sorg, en følelse af at være forkert, svigtet og dårligt selvværd m.v.

Antallet af børn og unge med angst stiger, da børn er bevidste om den
verden de lever igennem TV og film og sociale medier. Her kan hypnoterapi
også gøre en forskel.

Hypnose kan afhjælpe mindreværd, selvværd / selvtillid, sorg, ensomhed,
eksamensangst, mobning, stammen, søvnproblemer, generthed, neglebidning,
allergi, sengevædning, indlæringsvanskeligheder, uro og stress, spiseforstyrrelser,
socialfobi og præstationsangst – faktisk kan man arbejde med alle de følelser
der giver problemer.

Hvordan foregår det
Det er vigtigt, at behandlingen af børn og unge foregår på deres præmisser
og med respekt for deres opfattelse af problemet. Og om de har lyst
og er klar til at arbejde med det terapeutisk.

Jeg skaber via empati et tillidsforhold til jeres barn, og aftaler derefter med
barnet, om vi sammen skal slippe af med “problemet”. Barnet  / unge skal have lyst
til at samarbejde og føle sig tryg og ønsket. I skal derfor ikke tale for meget
med barnet om behandlingen, men måske bare sige, at I sammen skal besøge en
der kan hjælpe med “problemet”, resten taler jeg med barnet om, så jeres
barn kan føler sig tryg hele vejen igennem forløbet.

Før første session skal vi forældre, barn og jeg have en samtale om problemet
og hvordan selve udfordringen giver sig udslag. Det kan ske pr. telefon
eller her på klinikken.

Jeg møder jeres barn og unge der, hvor det er lige nu – med respekt for barnet´s vinkel
på sit “problem”.
Derfor er det jeres barn og jeg som sammen skal løse udfordringen, I skal støtte op om
selve sessionen og hypnosen.

Ved behandling af børn og unge under 18 år, skal jeg have en underskrift fra jer forældre
eller bopælsforælderen.

Mit hjerte brænder for mennesker som ikke har det godt – og især børn og unge
fortjener, at vi værdsætter dem og lytter til dem og deres udfordringer.
Hvorfor ikke allerede i barndommen fjerne uhensigtmæssige følelser og affærdsmønstre.
Vokser man f.eks. om med manglende selvværd, kan det begrænse barnet – måske hele livet.

Lad os give børn og unge den respekt, at vi lytter til dem og hjælper når det behøves,
så de er rustet til livets bump på vejen…

Jeg er uddannet Reg. Psykotereapeut og Hypnose Psykoterapeut. Desuden er jeg
certificeret til, at behandle børn & unge og er sorggruppeleder fra Kræftens Bekæmpelse.